معرفی دو عنوان کتاب جدید

معرفی دو عنوان تازه از مجموعه کتاب‌های «مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک …» به نقل از سایت انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران: به تازگی دو کتاب جدید به مجموعه کتاب‌های آموزشی طراحی گرافیک، «مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری»، «تاریخ طراحی گرافیک ایران» نوشته کامران افشار مهاجر و «تصویر سازی» نوشته فریده جلال‌کمالی، افزوده شده و توسط مؤسسه انتشارات فاطمی منتشر شده است. با این دو عنوان جدید، تعداد کتاب‌های این مجموعۀ مفید به دوازده عنوان رسیده...
ادامه مطلب