شناسه خبر: 6167
بازدید: 710

تعرفه انجمن صنفی طراحان گرافیک سال 98

خب؛ برای این کار چقدر می گیرید!؟، دستمزد شما چقدر است!؟ …

هر طراح گرافیک مستقل یا آزاد در هر کجا، با ایت پرسش به دفعات روبرو می شود. سفارش دهندگان از طراحان می پرسند و همکاران طراح از یکدیگر بارها این موضوع را سوال می کنند. محصول کار طراحان گرافیک از نظر خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار با ارزش است از این رو شایسته است تا قیمت گذاری از روش درست، دقیق و مشخصی برخوردار باشد.

تعرفه رسمی قیمت آثار طراحی گرافیک، پیشنهادهای کارشناسی شده ای برای قیمت گذاری دقیق و درست خدمات حرفه ای ماست. بیش از بیست سال است که « تعرفه رسمی خدمات و آثار طراحی گرافیک» با توجه به تخصص ها و شرایط جدید حرفه ی طراحی گرافیک، همه ساله به روز شده است. سال ها پیش اولین نسخه های این تعرفه با گردآوری آمار و اطلاعات، از نحوه و میزان قیمت گذاری تعداد زیادی از طراحان گرافیکِ تمام وقت و حرفه ای در هر شاخه ی تخصصی، که در آن هنگام به سختی به سیصد واحد کار می رسیدند، تهیه، تدوین و منتشر می شد تا به تدریج گردآوری این اطلاعات به صورت سالیانه به کمیته ی «تعرفه» که به این کار اختصاص یافته است، سپرده شد. جمع بندی های سالیانه ی این کمیته بر اساس نظرسنجی جمع محدودتری از طراحان با تجربه ی گرافیک و نیز سنت ها و ملاحظات اقتصادی، حقوقی جاری کشور صورت می گیرد که به عنوان راهنمایی برای کار حرفه ای در اختیار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران قرار دارد.

به سبب پیگیری های انجمن و اعضای آن این تعرفه امروز ارزش کارشناسانه یافته و مورد استفاده و مرجع بسیاری از آتلیه ها، سازمان های دولتی و بخش خصوصی است.

 

 

تعرفه انجمن صنفی طراحان گرافیک 98
1 از 1 رای
تعرفه انجمن صنفی طراحان گرافیک 98